Хөрөнгө оруулагчийн тодорхойлолт


1 жилийн өмнө


“Хөрөнгө оруулалтын тодорхойлолт”-ыг /invest-assist.gov.mn/ хаягаар цахимаар олгож эхэллээ.

Уг тодорхойлолт өмнө нь ажлын 3 хоногт гардаг байсан бол систем ашиглалтад орсноор ажлын 8 цагт багтаан шийдвэрлэгддэг болж байна.