Тогтвортой хөгжлийн зорилго


1 жилийн өмнө


9-р сарын 5-6ны хооронд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдах Зүүн Хойд Азийн Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгуудын Талаарх Чуулга Уулзалттай холбогдуулан та бүхэн доорх холбоосoор зочлон ТХЗ-ууд яагаад чухал болох талаар мэдээлэл уншаарай 

https://unmongolia.files.wordpress.com/2018/08/sdgs-posters-final-mon.pdf